Turistički programi

 Restaurant Lopoč  ●  Momići  ●  Kula Norinska  ●   Hrvatska
Tel: + 385 20 693 034  ●  e-mail: momici@restaurant-lopoc.com

 Zelena rijeka - izgubljeni grad 

 Noćni izlet 

 Berba mandarina 

 Berba jagoda